Първи стъпки в… отбиването


Краят на кърменето е един точно толкова важен и точно толкова емоционален момент, колкото е и началото му. Независимо от това кога настъпва този край, кърменето е създало основата на разностранни и богати емоции и чувства, които протичат помежду ви.

Нормално е да подхождате към отбиването със същото вълнение, страхове и съмнения, каквито сте имали и в началото, при първите ви опити за кърмене. Емоциите и притесненията са много подобни – Какво трябва да правя? Как ще се отрази на детето? Дали ще боледува? Как ще заспива? Какво ще правим с храненето, то все още суче много? Как ще се променят отношенията ни?

Отбиването е просто моментът, в който млякото изчезва – но дълбоката емоционална връзка се запазва, все така  жизнена и дълбока, каквато сте я изграждали от първите моменти на общуването между вас. Взаимната ви любов и разбиране не са се променили – и ще ви помогнат заедно да направите крачката към новия етап в отношенията ви.

Какво представлява отбиването?

 

Отбиването е процесът, в който кърменето постепенно се измества от други храни и нови взаимодействия и начини на общуване между майката и детето. Около средата на първата година, с първите хапки храна, различна от млякото, започва постепенно процесът на отбиване, в който детето надраства нуждата си от млякото на мама. В идеалния случай детето ръководи самичко този процес със собственото си темпо и кърменето приключва по естествен път, когато то е готово за това.

В живота обаче нещата рядко протичат по идеален начин и много причини може да наложат отбиването да се ускори преди естествената готовност на детето. Независимо какви са причините да се пристъпи към отбиване и на каква възраст е вашето дете, когато се случва това, идеалният вариант е прекратяването на кърменето да се случи по начин, който съчетава разбиране на нуждите на детето, уважение към него и алтернативи, постепенно заменящи млякото, общуването и емоциите, които дотогава са били удовлетворявани чрез кърменето.

Кога може да отбия детето?

 

Отговорът на този въпрос е прост – можете да отбиете във всеки един момент, когато пожелаете или когато обстоятелствата го налагат. Колко лесно или трудно ще стане това зависи обаче от няколко неща:

 • възрастта на бебето
 • етапът му на развитие  
 • колко бързо се предвижда да се случи отбиването
 • как ще подходите към прекратяването на кърменето

Вие кърмите детето си вече много месеци. Имате опит и наблюдения и знаете, че кърменето преминава през различни етапи. Понякога нуждата от сукане е изключително интензивна и е буквално невъзможно детето да се откъсне от вас. В други моменти сякаш кърменето отстъпва на по-заден план, детето лесно се разсейва, понякога забравя да суче за по-продължителни периоди, увлечено в нови открития и емоции.

Действително съществуват моменти в порастването на детето, когато отбиването може да се случи много лесно, тъй като редица фактори подпомагат такова развитие. 

През първите месеци от живота на детето нуждата му от храна е много по-силна от емоционалната връзка с гърдата, която по това време е още съвсем в зародиша си. На този етап обикновено заместването на кърменето с хранене с шише се случва лесно и неусетно. Ако ситуацията позволява постепенно заместване на кърменията в рамките на няколко седмици, това щади гърдите на майката, като им позволява да се нагодят без големи сътресения към отбиването. Така спирането на млякото става по-бавно и по максимално естествен начин.

Краят на първата година е един предпочитан от много майки и обществено приемлив момент за прекратяване на кърменето. Ако това е желанието ви, с малко предварително планиране отбиването до първия рожден ден може да се случи лесно и естествено. Има няколко фактора, които ще ви съдействат за това:

 • Пълното заместване на кърмене с твърди храни
 • Усвояването на множество нови умения, което съсредоточава вниманието на детето в други посоки
 • Лесното разсейване на бебето

Около средата на първата година, когато започне захранването на бебето, е добър момент да се запитате докога имате желание да кърмите. Начинът, по който подхождате към захранването, може да ви улесни много. Пълното заместване на кърмене с твърди храни води до постепенно намаляване на честотата му, а оттам и на количеството мляко. Това довежда и до промяна на взаимодействията между вас. Постепенно преставате да разчитате на кърменето за успокоение и утешаване. Добре е също полека да окуражавате и други начини за приспиване, при които кърменето не е единствено средство и постепенно минава на заден план. Така нуждите на детето започват да се посрещат по различни начини, които не включват кърмене и неусетно и безболезнено се стига до последното сукане. 

Периодът между първата и втората година може да е много труден, ако тогава започвате първите стъпки към отбиване.

На тази възраст детето вече започва да разбира, че е отделно същество – и едновременно с това има толкова силна нужда да усеща връзката си с мама, че гърдата придобива изключително голямо емоционално значение.

Често това е периодът, в който майката започва по-активен социален живот или се налага да се върне на работа. За някои деца това е свързано с тръгването на ясли, което е допълнителен стрес. Отсъствието на мама се приема болезнено от детето, което е все още малко и още известно време ще се бори със страха, че всяко изчезване на майката е „завинаги”.

Затова е нормално дори деца, които през първата година не са използвали гърдата за успокоение, утешение, заспиване и като връзка с мама, внезапно да се вкопчат в сукането като начин да си осигурят близостта и присъствието й. 

Това е и периодът, когато децата започват да отстояват собственото си мнение, да се опитват да се справят сами, да проговарят. Тъй като често не е изцяло по силите им да постигнат това, което желаят, този период е свързан с големи (от детска гледна точка) емоционални сътресения. Те пък водят до познатото на всички родители „тръшкане” и истеричен плач, особено когато на детето се отказва нещо. 

Тъй като гърдата е универсалното успокоително средство и детето активно я търси, отбиването може да е много трудно на този етап. Не е невъзможно обач. С търпение, с обяснения, нежност и разбиране, с осигуряване на алтернативи за общуване с мама, емоционален комфорт и приспиване, както и на достатъчно време детето да свиква с промените, отбиването може да се случи и в този момент. 

Детето между 2 и 3 г възраст (и нагоре) е съвсем различно, много по-стабилно в емоционално отношение и много по-разбиращо. Сътресенията от свикването с ясли и връщане на майката на работа често са отминали и се е установила нова рутина. Детето може да говори сравнително добре и отлично разбира, когато му се обяснява. То вече има множество нови способности. С окуражаване от страна на родителите се научава да се справя самичко с все повече неща.

Често в този период майките ограничават или премахват напълно кърменето навън. Работата на майката или яслата също намаляват броя на кърменията за много деца. Детето свиква с това, че има дълги периоди без сукане. Всички тези неща значително улесняват отбиването.

Какви начини за отбиване съществуват?

 

Традицията и опитът на майките предлагат много разнообразни средства за отбиване на децата. Всички те са ефективни – различно е обаче отражението им върху детската психика и споменът, който може да оставят у детето (и у майката).

Традиционните методи за рязко отбиване с внезапния отказ и разделяне на детето и майката са пример за начини, които могат да нанесат сериозни вреди и за вас, и за бебето.

Недостатъкът на тези методи е в това, че детето бива внезапно лишено от обичайните за него начини да се справя с нещата във всекидневието, както и от една все още значителна част от храненето си, без да му се предлагат начини за справяне със ситуацията. Това лишение се изживява изключително емоционално и често е свързано с много бурни прояви на чувства, плач и изтощение.

За вас рязкото спиране на кърменето може да доведе до сериозен дискомфорт от препълнените гърди и носи риск от запушвания и проблеми. Ако всичко това е в съчетание със силно изнервено и нещастно от внезапния ви отказ да го кърмите дете, такова отбиване може да е изключително неприятно преживяване. Разделянето ви от детето улеснява нещата само дотам, доколкото няма да ви се налага постоянно да отказвате кърмене и няма да виждате как то преживява това сътресение. За детето обаче внезапното спиране на кърменето, ако е съчетано и с рязко разделяне от вас, може да нанесе още по-голяма травма. 

Затова използването на тези средства е оправдано само в много крайни случаи, когато се налага спешно отбиване заради лечение или други критични ситуации. 

Постепенното отбиване, когато това е възможно, предлага на детето алтернативи, с които то има време да свикне. Те заменят кърменето, без да се създава усещането за внезапно лишение. Нужно е да се намерят други начини за:

 • Успокоение
 • Приспиване
 • Утоляване на глад и жажда
 • Забавление
 • Наваксване на общуване с майката

Важно е да се имат предвид две основни неща: 

 1. Постепенното отбиване отнема време и изисква съзнателно прилагано усилие и упоритост от ваша страна. Навици, които са градени в продължение на много месеци (и години), не могат да се променят за ден-два. Подмяната на сукането с други алтернативи изисква време, търпение, положителна настройка – и най-вече постоянство.
 2. При по-големите деца промените обикновено се посрещат с плач и съпротива. Знаете, че децата обичат рутината и предвидимостта и познатите неща им дават спокойствие и усещане за сигурност. Когато се налагат промени, детето се чувства несигурно и може активно да се съпротивлява. Това обикновено означава, че няма как да се мине без плач. Фактът, че детето вероятно ще плаче, е огромният страх на повечето родители, който ги спъва и им пречи да започнат процеса, независимо че имат вътрешното желание да стимулират отбиването. Да, така е – детето вероятно ще плаче в определени моменти, както се случва при всяко друго нещо, което му отказвате. Този плач обаче няма да му навреди и няма да остави у него травма, ако вие сте до него, утешавате го, предлагате алтернативи (независимо че то може да ги отблъсква първоначално) и показвате разбиране към дискомфорта му.

Стъпка първа – намаляване честотата на кърмене 

 

Има множество неща, с които майките дори несъзнателно започват да окуражават намаляване на честотата на сукане при децата. От тях можете да се възползвате и съвсем съзнателно като начин да стимулирате отбиването.

 • Стратегията „Не предлагам-не отказвам” е изненадващо ефективна. Много често в ежедневието, без да си даваме сметка за това, предлагаме на децата да сучат за наше удобство – за да можем спокойно да говорим по телефона; за да успокоим детето, преди да е изпаднало в истерия; за да му отвлечем вниманието от опасно място. Съзнателното въздържане от предлагане, когато детето не е поискало самичко, често намалява броя на кърменията наполовина!
 • Отлагане – по-големите деца обикновено се съгласяват да изчакат няколко минути, ако им обясните, че имате да довършите нещо. В това време можете да предложите друга интересна дейност, която да отвлече вниманието на детето.
 • Отвличане на вниманието – нужна ви е известна изобретателност, тъй като децата често искат да сучат, когато дадено нещо им омръзне. Затова предлагането на играчката, която детето току-що е захвърлило, едва ли ще свърши работа. Отвличането на вниманието е много удобно например навън, където лесно можете да насочите детето към друга интересна дейност или предмет (да разгледаме червената кола, да хвърлим храна на гълъбчетата, да отидем на люлките и т.н.).
 • Подмяна – понякога е възможно да смекчите отказа да кърмите детето, като му предложите алтернативен вариант, напр. да гушне или да погали гърдите
 • Ограничения – много майки на големи кърмачета не се чувстват комфортно да кърмят навън и често това са първите ограничения, които се налагат на детето и то ги разбира и приема. Можете да използвате този начин и в други ситуации, като например:
 1. Ограничите кърменето само в „тъмното”  (вечер и нощем)
 2. Намалите времетраенето на кърменето – „можеш да сучеш, докато преброя до 20 или докато изпея песничката, а после ще се гушкаме“
 • Бъдете „движеща се мишена” – когато сте в движение и заета, детето по-рядко се сеща за сукане. Сядането ви за отмора за него често е покана за сукане. Добре е да избягвате любимите на детето места за кърмене, когато си почивате. 

Стъпка втора – храна и течности

 

Кърменето продължава да осигурява значително част от дневния прием на хранителни вещества и течности дори през втората и третата година на детето. Според изследванията децата между 1 и 2 г възраст покриват около 30% от дневните си нужди с кърмата, като изсукват между 100 и 450 мл мляко в добавка към храненето си. Ограничаването на кърменията означава, че трябва да се покрият тези нужди по алтернативен начин. Децата посягат да сучат по навик, когато са гладни и жадни – гърдата все още държи първенството като предпочитан източник на енергия, така че голям брой от суканията през деня се дължат именно на глад или жажда. 

Ако имате възможност, можете за няколко дни да наблюдавате детето и да проследите кога иска да суче. Често се установява, че децата огладняват преди ориентировъчните часове за хранене и взимат една малка „закуска” на гърдата, за да издържат до времето за ядене. В топло време зачестеното сукане на детето обикновено е поради жажда. Кърмещите майки несъзнателно разчитат на гърдата за всякакви нужди и понякога не се сещат да предлагат течности достатъчно често. 

Трикът е да се предложи напитка или нещо за похапване преди детето да се е сетило за сукане. Ако то поиска да суче, а вие в този момент му предлагате нещо друго, е възможно детето да се разсърди и да отказва. Когато се сети за сукане, детето вече е много гладно или жадно, а това състояние го прави раздразнително и не го настройва добре към алтернативите. Затова е много важно да наблюдавате детето. Когато видите, че започва да хленчи и да губи интерес към заниманията си, е удобен момент да му предложите „презареждане” под формата на вода, сок, плод, парче хляб или бисквита от пълнозърнесто брашно и др. според предпочитанията на детето. Важно е храната да е привлекателна за него и във форма, която да му е удобна да се храни самичко. 

Някои майки имат успех, като ползват форма за мъфини (малки кексчета) и в „чашките“ слагат различни храни – напр. нарязана на ленти филийка, лентички кашкавал, парчета банан, оваляни в пшеничен зародиш, парчета от други плодове, сварени грахчета, ленти сварен морков… 

В красива и удобна за детето чаша със широка сламка могат да се предлагат както вода и (ограничени количества) сок, така и напр. крем супа или различни варианти на плодов, зеленчуков или комбиниран шейк (смути).

Стъпка трета – приспиване

 

Отпадането на кърменето за приспиване често е стъпката, която създава най-големи затруднения, тъй като вие сте изтощени и търпението ви вечер и нощем лесно се изчерпва. От своя страна умореното дете търси любимия си начин за комфорт и се съпротивлява на опитите обичайната рутина да бъде променена. Повечето кърмачета продължават да се будят няколко пъти нощем до двегодишната си възраст, а понякога и по-дълго.

Макар най-честата причина за нощното будене да е зъбоникненето и често след излизането на всички зъбки децата по естествен път да спират да се будят, сукането често продължава да играе роля и за лесен преход между фазите на лек и дълбок сън. Докато за възрастните това преминаване обикновено е неусетно и не се събуждат, децата прекарват повече време във фаза на лек сън и много лесно излизат от нея. Когато кърменето е единственият или предпочитаният начин за приспиване, тогава те може да имат нужда от него по няколко пъти на нощ, за да могат отново да заспят. 

Тези неща могат да бъдат променени, но отново се изисква разбиране, постоянство и търпение, докато се изграждат новите асоциации за приспиване. 

Според мен е хубаво децата да бъдат подготвени с говорене за това, което се очаква от тях. Един удобен за много родители начин е да се обяснява, че нощем гърдите трябва да спят и ще има хубаво мляко на сутринта. Тази подготвителна стъпка може да се повтаря няколко дни, докато видите, че детето започва да разбира и да повтаря с вас (независимо че вероятно няма да приема благосклонно това обяснение, когато започнете да го казвате нощем). Можете да включите в ритуала за заспиване предложението да казва „лека нощ” на гърдите по избран от детето начин, чрез гушкане или галене, и да предлагате същото нещо и нощем вместо сукане.

При по-големите деца включването на други интересни дейности във вечерните ритуали – боричкане, дълго говорене с родителя вечер, четене на книжки – може постепенно да доведат до отпадане на интереса към сукане за приспиване. 

За по-лесно премахване на нощното кърмене е важно да се намалят до минимум нещата, които допълнително стимулират желанието за сукане. Един лесен начин това да стане е да се създаде разстояние между вас и детето. Някои начини да се постигне това са напр. ако детето спи във вашето легло, след заспиването му да го прехвърлите в креватче, долепено до вашето легло (или отдалечено от него, ако досега е било плътно до вашето). Някои семейства слагат таткото да спи от страната на детето, за да не е в непосредствена близост до майката и да може той да реагира на нощните нужди на детето. 

След това може да се работи върху изграждането на допълнителни асоциации за приспиване – т.е. да започнете системно и редовно да включвате и други елементи при приспиването на детето. Такива неща може да са галене или потупване по гръбчето, държане за ръка, тананикане или успокоителни звуци, които детето да започне да свързва със заспиване наред със сукането. По този начин можете да опитвате при първото размърдване на детето нощем да прилагате тях, а не гърдата, за да може детето да се унесе, преди да се е разбудило съвсем и преди да е изразило желание да суче. За някои по-големи деца отлагането може да свърши работа и тук – прошепнете на съненото дете, че ще му дадете гърдата ей сега, само след мъничко – и е възможно то да се унесе и да заспи, докато чака. 

Изграждането и затвърждаването на такива асоциации отнема няколко седмици, преди да станат ефективни и далеч не винаги ще успявате да хванете детето навреме, преди да се е разбудило съвсем, така че вероятно ще ви се налага да кърмите детето, когато нищо друго не помага. 

Следваща стъпка е да се раздалечи сукането от заспиването. Това може да се постигне, като давате на детето да се насуче, но да не го оставяте да заспива на гърдата, а го доприспивате по друг начин. Татковците може да окажат голяма подкрепа, като поемат приспиването вечер, след като детето се е насукало. 

Когато тези неща започнат да стават навик и се види, че детето вече е свикнало, може за известен период таткото да поема първоначално нощните будения, като опитва да приспи детето и едва ако не се получи, да ви го дава за кърмене. Обикновено на този етап е добре майката да спи в друга стая, за да не я вижда детето. 

Дневните приспивания често не създават съществени проблеми, тъй като през деня по-често се случва майката да не е вкъщи и детето свиква да използва други начини за заспиване. Често е възможно дневното приспиване да се прехвърли на баба или гледачка, а някои деца са на ясли или градина през деня и свикват да заспиват сами.

Ако във вашата ситуация сте постоянно с детето и няма кой да ви помогне през деня, един удачен начин е детето да се приспива навън по време на разходките. По-малките деца често заспиват в количката навън и така се избягва кърменето за заспиване. При лошо време често е възможно детето да бъде сложено в количката и приспивано и у дома чрез полюшване напред-назад. 

При по-големите можете да използвате същите начини, които ви помагат и през нощта – същите утешителни звуци и докосвания и същите ритуали за приспиване, затъмнена стая без разсейване и много търпение. Някои големи деца започват напълно да пропускат дневния сън за известно време, ако не успяват да заспят без кърмене. В повечето случаи това не създава проблеми и може да се компенсира например с по-ранен час за лягане вечер. 

Отбиване и боледуване 

 

Нормално е да се притеснявате как отбиването ще се отрази на здравето на детето. Кърменето продължава да подсилва имунната му система за цялото време, през което детето суче, независимо от възрастта му. Рязкото лишаване на детето от кърмене може да увеличи вероятността от разболяване в етапа, непосредствено следващ отбиването.

При постепенното отбиване кърмата претърпява промени, подобни на тези при естествената инволюция. Поради намаляването на количеството й в нея се концентрират по-големи количества предпазни антитела. Затова обикновено протективният ефект на кърменето се запазва по-продължително при постепенното прекратяване на кърменето, като продължава още няколко месеца след окончателното отбиване.

Може да се случи детето да се разболее, докато правите опити за отбиване. Обикновено това води до възобновяване на кърменето според нуждите на детето, докато боледува. Това не бива да ви обезкуражава – след боледуването обикновено е възможно отново да се върнете към предишния план на действие и да възстановите постигнатото сравнително бързо. 

Вашите емоции

 

Решението за отбиване неизбежно се съпровожда от разнообразни, често съвсем противоречиви емоции и може да се изживява много различно от всяка майка.

Може  да сте достигнала вътрешния си предел за продължителност на кърменето и съвсем рационално и спокойно да подхождате към отбиването на детето, като просто търсите най-подходящите средства и начини да отбиете максимално безболезнено.

Кърменето може да е станало бреме и постоянното изискване към вас, съчетано с останалите ви отговорности и недоспиване, да ви изтощава и да пробужда желание да спрете вече.

Възможно е обстоятелства да налагат преждевременно отбиването и това да причинява тъга, усещане за загуба и потиснатост. 

Настояване от страна на околните може да ви кара да пристъпите към отбиване, без да имате вътрешната готовност за това и така да усещате вина и разочарование. 

Може да сте имала желанието да кърмите до естествено отбиване на детето, но да виждате, че нямате сили  за това и промяната на решението да ви кара да се чувствате виновна и с усещане за неуспех и „предателство”. 

Каквито и да са чувствата ви, те са важни и валидни. Няма правилни и неправилни емоции – нито някой може да ви каже как „трябва” да се чувствате в такъв момент, нито пък фактът, че емоциите ви са различни от тези на познатите ви, ги прави ненормални. 

Естествено и разбираемо е чувствата ви постоянно да се сменят и да са много противоречиви. Съвсем нормално е също така да усещате раздразнение, досада и понякога даже да ви е яд на детето (особено в 3ч през нощта, когато нищо друго не е помогнало и ви се налага да се „предадете” и да кърмите независимо от твърдата ви решимост). Не се обвинявайте за това – и не приемайте временните неуспехи като провал или връщане в началната точка. 

Отбиването обикновено върви с променлив успех и ще има дни, когато целта ще изглежда съвсем близка. В други дни сякаш отново ще имате новородено и по никакъв начин няма да успявате дори да отложите, камо ли да избегнете кърменето. Боледуване на детето или внезапна смяна на обстановката (пътуване, смяна на жилище…) също може временно да ви върнат няколко крачки назад. Когато знаете, че тези моменти са нормални и очаквани, ще ви е по-лесно да се придържате към плана си и търпеливо и упорито да правите поредната стъпка напред. 

Отбиването е част от естествения ход на кърменето и една от многото стъпки в порастването на детето и отделянето му от нас. Сладко-горчивата тъга, която го съпровожда, е просто част от нещата, които ни правят майки…

Advertisements

176 responses to “Първи стъпки в… отбиването

 1. Хедра

  Здравейте!

  Опитайте да не се тревожите предварително – имате още време и със сигурност ще успеете да реорганизирате нещата до момента, в който ще започне да се сменя ритъма ви на работа.

  На първо място – детето доста добре може да се приспособява към всякакъв ритъм, така че за нея по-щадящо ще е да има сучене, когато сте налична, а не да й се спира кърменето изцяло 🙂 Ако детето можеше да говори, със сигурност би предпочело такъв вариант 🙂

  Нощните будения на тази възраст не са свързани само с глад – такива подозрения бихме имали, ако детето яде по 30-40 гр твърди храни 2-3 пъти на ден и суче непрекъснато, както се случва при някои майки. Но вие казвате, че ходите на работа през деня, така че предполагам, че детето се храни добре с твърди храни през това време?

  А отбиване може да е случи винаги и по всяко време и по всякакъв начин – въпросът е кое е най-доброто и най-щадящото за самото дете. Понякога най-удачният начин за нощните сукания може да е да се спрат изцяло, а не да се бори човек да ги маха едно по едно, което може да се точи ужасно дълго време.

  За нощните кърмения е важно да знаете, че сънят в едно легло ги стимулира – и че са начин детето да си наваксва близост с вас, защото не ви вижда през деня. Така че един от начините да действате би могъл да бъде да се стремите да има колкото може повече контакт с вас (дори да се налага след връщането ви вечер вкъщи да го носите в слинг за няколко часа) и да суче колкото иска и колкото е възможно през деня – а нощем да не спите в едно легло и дори да не сте в една стая с детето през нощта, а някой друг (тате, баба) да спи с нея, за да не се буди толкова често (и да я успокояват и приспиват, а да ви я носят за кърмене само ако положението става неудържимо). Това отнема време и енергия, но ще помогне да се научат да се справят без вас и в моментите, когато ще сте на нощни дежурства – и така ще можете да си запазите кърменето през деня и когато сте у дома, без да се тревожите как се справя нощем. Децата са много приспособими и бързо се научават към всякакви обстоятелства.

  При дете на годинка е абсолютно безпредметно да се вкарва шише с биберон – всички препоръки са дори децата на АМ до около годинка да спрат да използват биберони. Можете да й предлагате чаша с накрайник или човка, а по-късно и най-обикновена чаша. Не е добра идея да се дава АМ от шише през нощта, това е силно вредно за зъбите – най-добре е да предлагате само чиста вода през нощта, ако не я кърмите.

  Изобщо не е задължително детето да приема мляко в течна форма, за да си набавя нужното количество млечни. Децата на годинка имат нужда от 400-500 мл мляко ИЛИ еквивалента им в млечни храни. В една порция млечна каша е еквивалентна на 150 мл мляко (или се приготвя със 150 мл мляко, ако е безмлечна). 50 гр сирене в попарата, в пюрето на обяд или върху филийка са равни на 200 гр мляко. И като хапне половин чаша кисело мляко като десерт или изяде няколко парченца кашкавал, всичките й нужди от млечни за деня са покрити, без да се налага изобщо да пие мляко.

  Постепенното отбиване е по-щадящо по отношение на имунитета, тъй като тогава в намаляващото количество кърма се концентрират защитните фактори, за да подготвят детето за времето, когато няма да приема повече кърма. Точно затова е по-добре да не бързате да отбивате напълно, а просто да опитате полека да реорганизирате нещата, така че да сте спокойна, че ще успяват да се справят с детенцето, докато вие сте на дежурства – но да успявате да кърмите, когато сте у дома.

  Полека, с търпение, упоритост и опитване ще успете да нагласите нещата – пишете пак как върви 🙂

 2. Анонимен

  Здравейте, опитвам се да отбия дъщеря си на 1 г. – започнах вече работа, така че през деня отдавна заспива без кърмене (с мен или с баща си), но от следващия месец започвам нощни смени, които са вечер до 12 и други през нощта след 12, Затова ми се струва, че ще е по- щадящо за нея да свикне изобщо да не суче, отколкото ту да има гърди на разположение, ту да няма. Към момента през деня не суче въобще. Но вечер задължително за заспиване (преди това си вечеря нормално с манджичка) и сутрин към 5-6-7 ч. – а между тях както дойде – имало е нощи по 1-2 часа виси ту на едната ту на другата гърда, понякога само веднъж се буди между двете кърмения и то за малко, но това е рядкост. Пие вода от чаша с твърд накрайник през деня, даже доста пие. Според моята консултантка по кърмене : 1. НЕ яде достатъчно през деня и затова се буди (според мен си яде доста добре). 2. НЕ мога да отбия скоро, първо трябва да намаля кърменията до МАКСИМУМ 2.
  Проблемът е, че не знам как да намаля кърменето през нощта, не ползва залъгалка, притеснява ме да не би да не получи количеството мляко нужно за възрастта и. Пробвах снощи да дам АМ от шише със силиконов биберон и голяма дупка – пълен отказ И РЕВ. Дали е защото много силно тече шишето сравнено с гърдата (да пробвам с по-малки дупки?). Мисля, че ще успее да заспи без да я кърмя, но пък тогава се страхувам да не се увеличи още повече нощното и неспокойство и непрекъснато висене на гърдата. Дали изобщо мога и се налага да я уча да пие от шише и с какъв накрайник? Чаша ли е по-добрия вариант? Вода ли да пробвам да давам през нощта или АМ? Ако я отбия и не иска АМ, как ще си набавя нужното мляко… Хиляди въпроси имам, а ми се струва, че ако аз нямам план и не съм наясно какво да очаквам, нищо няма да се получи…. 😦 Да не говорим колко ме притесни факта, че особено лятото веднага след отбиването може лесно да хване инфекция, вирус и т.н. Това и за постепенното отбиване ли е валидно или само ако се спре изведнъж?
  Знам, че стана дълго… Благодаря предварително за всякакъв съвет!

 3. Хедра

  Здравейте, Десислава!

  ФризоПеп наистина има странен вкус, но на децата обичайно не им пречи, ако са свикнали с него. Той е пълноценно мляко за хранене на деца до 1 годинка, а може да се ползва и след годинката като заместител на млечните, ако алергичните състояния продължават и това се налага. При здрави деца без алергии след годинката няма смисъл от АМ, тогава се преминава на обикновено, но задължително пълномаслено, прясно и кисело мляко.

  Около годинката децата имат нужда от около 500 мл мляко (или еквивалента му в млечни продукти) за денонощие, което се набавя всъщност доста лесно 🙂 Едно парченце сирене окоо 50 гр е еквивалент на около 200 мл мляко. За приготвянето на нормална порция каша трябват 150 мл мляко и т.н. – виждате, че реално не е трудно да се набавят.

 4. Десислава

  Здравейте, Хедра,

  Благодаря за изчерпателния отговор. Моята идея също е нещата да се случват по-възможност естествено, а когато това не е възможно, поне да бъде плавно и максимално безболезнено за всички. Към момента се надявам дъщеря ми да получава необходимото и количество млечна храна. Като заместител към момента съм добавяла към кашите Фризо Пеп без това да причинява проблем (притеснението ми тук е свързано основно със странния вкус, който това мляко придава на храната). Не съм сигурна обаче, че мога да преценя, кога и какви количества млечна храна трябва да добавям.
  До каква възраст в нормалните случаи, ако липсва кърмене, е необходимо да се замества с АМ?
  Разбира се ще дискутирам това и с педиатъра, още повече, че диагнозата АБКМ, не е доказана (аз спазвам диета, но реално не съм забелязала доказана връзка между нещата, които ям и проявите при дъщеря ми).
  За нощните приключения – към момента се присъединявам към Вашето мнение и оставам с надеждата постепенно да отшумят по естествен път, ако ли не – ще действам, когато дойде времето за отбиване (т.е. когато наближи годишнината 🙂
  Още веднъж благодаря за възможността да обсъдя притесненията си с Вас и да получа адекватни съвети!

 5. Хедра

  Здравейте, Десислава!

  При вас наистина се получава едно разминаване между желанието ви да отбиете и проблемите при детето (подозрението за АБКМ). Аз не бих се притеснявала дали за момента детето получава достатъчно млечна храна – при десетина кърмения за денонощие няма ни-ка-кви проблеми с количеството, което получава 🙂 Необходими са й около 500 мл дневно в добавка към твърдите храни, което е съвсем постижимо дори само с 4-5 хранения общо за денонощието.

  Ако обаче действително детето има проблем с белтъка на кравето мляко, пред вас стои въпроса с какво мляко ще се допълват храненията при евентуално отбиване… АБКМ обикновено не минава за няколко месеца, а се разглежда по-скоро в контекста на първите 2 години. Така че трябва да обсъдите с педиатъра и специалиста, който следи детето, какви млечни можете да ползвате.

  Според мен не би трябвало да е проблем да въведете и трето хранене с твърди храни – като пак продължавате да допълвате със сукане след това. И след това можете да започнете да опитвате да заместите напълно едно от храненията – на тази възраст на детето можете да си го позволите спокойно и няма да се получи дефицит на млечни при детето.

  Нощното будене е абсолютно нормално на тази възраст и не мисля, че има нещо, което можете да направите, за да го прекратите… можете да спрете да я кърмите нощем, но това не значи, че и буденето ще спре. Буденето не е от глад, а от зъбоникнене, нови умения, нервна възбуда, боледуване, навик. В статията има някои насоки как да започнете да работите полека и да пренасочвате навиците така, че заспиването да не се свързва непосредствено и само с кърмене, за да се улесни прехода към липсата на кърмене. Отнема седмици и месеци – но върши работа, ако човек го прилага с постоянство и търпение.

  Вие имате още време за всички тези неща – карайте полека, стъпка по стъпка и ще видите как вървят нещата. До годинката има доста време – и може да се случат всякакви неща, които да ви подпомогнат (най-малкото детето расте и количеството на поеманата твърда храна се увеличава) – или пък да променят приоритетите (напр. ако положението с алергията се влоши). Така че се опитайте да не се фрустрирате излишно за времето след няколко месеца – ден след ден и стъпка по стъпка ще се приближавате към целта и нещата ще се получат по най-добрия начин 🙂

 6. Десислава

  Здравейте, Хедра,

  Прочетох статията Ви и благодаря за полезната информация. Дъщеря ми е на 8 месеца и половина и поради редица фактори намерението ми е да приключа с кърменето до навършване на годинка. Захраних я първоначално преди около 2 месеца, но поради грип прекъснахме за известно време твърдото хранене, така че реално ефективно въведох твърда храна в началото на февруари. Към момента давам 2 пъти дневно твърда храна (безмлечна – пюре и каша), но продължавам да предлагам и кърмене. Така реално кърменето е 6 пъти дневно и м/у 3 и 5 пъти нощем (нощното не е особено интензивно, по-скоро го ползва да се приспива 😦 ). Т.е като цяло не сме направили никакви стъпки към отбиване. Причините за това са две:
  1. Засега не даваме друга млечна храна заради подозрения за АБКМ и не зная как да определя, дали поема достатъчно млечна храна (а кърмата ми сякаш осезаемо намаля (последният месец се възстанови и цикълът ми). Със сигурност искам да намаля броя кърмения, но и да съм сигурна, че тя получава каквото е необходимо
  2. Кърменето и количката през деня са единствените начини, по които заспива.

  Молбата ми към Вас е за съвет по първата точка…Естествено с отворени обятия приемам и мнения, защо се буди толкова и какво да направя, за да я науча да заспива.

  Предварително Ви благодаря.

 7. Благодаря Ви за бързия и компетентен отговор! Когато кърмиш рядко се замисляш за количества мляко, защото бебето знае колко да си вземе, та сега едва покрай даването на АМ ми се наложи да правя тези сметки – наистина важно уточнение за милилитри на денонощие, а не на прием.
  Желая Ви всичко добро!

 8. Хедра

  Здравейте, Тея!

  Напълно е очаквано при заместването на кърменията с твърди храни кърмата да намалее – и е нормално само сукане да не е съвсем достатъчно за вечеря на едногодишното ви момченце. Можете да му предлагате вечеря и след това кърменето ще е само за приспиване, а той няма да е толкова гладен и вероятно няма да се изнервя толкова.

  Педиатърката ви е имала предвид, че на детето са необходими около 400 мл млечни общо за денонощието, а не на едно хранене 🙂

  Със сигурност детето не е само на две млечни хранения за денонощието – на тази възраст сигурно давате сирене (което превръща закуската също в млечно хранене) и млечна каша или млечен десерт (кремчета, кисели и прочее) следобед. Те също са млечни хранения и млякото в тях също се отчита към общото количество мляко за 24 ч. Така че съм сигурна, че детето ви си е съвсем добре осигурено откъм млечни хранения и няма причина да давате допълнително АМ, освен ако държите да давате мляко в течна форма.

  По-добрият вариант за детето е да има поне още едно кърмене през деня (след храненето с твърди храни), ако ви е възможно – това ще увеличи количеството на кърмата и ще му позволи да поема повече кърма за 24 ч.

 9. Здравейте!

  Започнах да захранвам сина си (сега на 8м) на почти 6м и не е имал никакви проблеми с адаптирането към твърда храна. Яде се апетит всичко, което му предложа, и така постепенно намалих броя на кърменията (смея да твърдя без стрес нито за бебето, нито за тялото ми). Проблемът сега е, че вечерното кърмене вместо да успокоява детето, като че ли го изнервя. Преди заспиваше блажено, а сега и от двете гърди не може да се нахрани. Очевидно е, че вървя към отбиване, но не съм сигурна какво количество АМ трябва да поема бебето, при положение че това е единственото му млечно хранене, заедно с едно между 3 и 5 сутринта, което смятам, че е само успокоително за зъбоникненето. Синът ми тежи 9.500 и педиатърът казва, че 300-350мл за него са ок, поглеждайки гърдите си не мисля, че и 150мл се събират за този голям човек. Моля, посъветвайте ме за приблизителните количества АМ при еднократно, максимум двукратно хранене на 8-месечно.

  Благодаря Ви предварително!

 10. Хедра

  Браво на вас, Марияна, че продължавате да се кърмите с радост вече 2 г – съвсем скоро по-проблематичните периоди на кърменето между годинка и две годинки ще са зад гърба ви и нататък става много по-лесно 🙂 Радвам се, че статията ви е от полза и ви помага да продължите напред 🙂

 11. Мариана

  Здравейте, искам просто да кажа едно голямо благодаря за статията, която препрочитам всеки път, когато имам съмнения дали нещата при нас са нормални. За пореден път (вече се кърмим 2г) тази статия ми дава идеи и сили, успокоява и вдъхновява. Благодаря!

 12. Сърдечно благодаря! Наистина много ми помогнахте! 🙂

 13. Хедра

  Здравейте, Ели!

  Чудесно ви разбирам за противоречивите чувства около отбиването – то наистина е много емоционален момент, а и когато се налага от обстоятелствата, а не се е случило, когато е било вашето желание, е нормално да ви е тъжно и да усещате остро усещане за загуба.

  Справила сте се чудесно с постепенното отбиване и много ви помага това, че детенцето понася леко и без протести спирането на кърменето. Съвсем добре сте спряла да предлагате – наблюдавайте гърдите, понякога е възможно чак няколко дни след спиране на кърменето да се напрегнат и да започнете да ги усещате. Това е нормално – и обичайно е достатъчно да поизцедите леко, ако има нужда, колкото да спре дискомфорта, и надали ще ви притесняват повече след това.

  Не е нужно да променяте нещо по ваша инициатива – девойката е голямо дете вече и сама ще ви покаже, ако й е нужна повече храна или повече мляко.

  Радвам се, че блогът ви е помогнал да стигнете до тук с повече увереност – браво на вас за постижението и само радости в пътя ви напред 🙂

 14. Здравейте, Хедра!
  По отношение на кърменето имам огромно доверие на Вас и този прекрасен сайт (който често препоръчвам, дори без да ме питат;). Затова би ми било от голяма помощ да получа съвет относно отбиването на моята дъщеричка, която е вече на година и пет месеца. Родителите ми отдавна ме обвиняват, че съм я привързала прекалено към себе си и че отдавна трябеаше да съм спряла да кърмя, но въпреки това продължих да я кърмя, дори само за приспиване. Само че сега и аз усещам, че моментът е назрял, а емоционално се разкъсвам и ми напират сълзи при мисълта. Отбиването й обаче ще ми помогне доста, защото страдам от умопомрачителни мигрени, които траят с дни и са много чести, а не мога да пия лекарства и съм неспособна дори да обгрижвам добре детето си.
  Вече от месец и половина я кърмя само вечер – постепенно спирах дневните кърмения, а накрая тя откри, че сутрин може да пийва други вкусни млекца. Никога и по никакъв повод не ме е „молила“ и не се е вкопчвала в мен, за да я кърмя. От два дни не съм я кърмила въобще и, напук на логиката, нито тя е казала гък, нито аз съм имала проблем с гърдите. Мислех, че близостта ни вечер, докато я приспивам, ще я накара да и се досуче, но това не се случи. Предполагам, че може да се нарече късмет…
  Преди да си легне, дъщеря ми излапва внушителни количества кисело мляко и си пийва доста вода. Това обаче не й е пречило в допълнение и да се насуква, когато е в настроение за това. Редно ли е да променя нещо в хранително отношение или да й предложа още мляко за пиене? А и много ли е безумен планът ми просто да спра да й давам, след като така и така не възразява?
  Извинявам се за многословието и благодаря предварително. Още веднъж: адмирации за сайта, той е спасявал и мен от истерия и ужас, и то не веднъж и дваж, и е една от причините детето ми да суче толкова дълго. 🙂

 15. Хедра

  Здравей, Гала 🙂

  Страхотно е, че сте се преборили с трудностите и вече 2,5 г се наслаждавате на кърменето с твоята дъщеричка – за нас като консултанти винаги е ужасно приятно да знаем, че сме помогнали 🙂

 16. Здравей Хедра,
  Кърмим се вече 2,5 години благодарение на теб и още един ангел от ЛЛЛ. Имах много проблеми през първите 2 месеца, но с много упоритост и правилни насоки от вас с моята дъщеричка успяхме да преминем от смесено хранене кам чисто кърмене на 3тия месец. И този път ти благодаря за отговора! Коментарите ти винаги са много позитивни и полезни. Прекрасно е, че има хора като теб – безкористни и всеотдайни. Желая ти да бъдеш винаги заобиколена от слънце и топлина, за да продължаваш да я раздаваш и на другите. 🙂
  Галя

 17. Ирина

  Благодаря ви най-сърдечно за окуражителните думи! Кърменето е прекрасна споделеност и подкрепата в трудните моменти е наситина безценна – именно благодарение на съветите за кърмене, прочетени и тук, стана възможно изобщо моето бебче, родено 2400 гр и неможещо да пие дори от шише, да бъде кърмено и до днес 🙂 За щастие междувременно, след като ви писах, успяхме да организираме така нещата, че синът ми е да е с нас по време на пътуването и съответно да отложим тръгването му на ясла за след това. Надявам се после нещата да се подреждат някак от само себе си 🙂 Благодаря ви много отново!

 18. Хедра

  Здравейте, Ирина!

  Разбирам притесненията ви за това как да съчетаете всички предстоящи събития с реорганизация на кърменето… наистина не звучи лесно.

  На първо място, не бързайте да се тревожите за 5-те нощи, в които ще сте разделени – фактът, че вие истински няма да сте там, ще е решаващ и ще помогне детето да се справи по-леко (иначе усещат, че мама е наблизо и наистина упорито плачат и си търсят). Нищо не пречи обаче кротко и упорито да продължавате да тренирате вечер винаги, когато таткото е съгласен да съдейства – и може би да опитате някой път да го оставите при баба?

  Има ли как да отложите или забързате тръгването на ясли обаче? Вие сама усещате и се тревожите, че няма да е много добра идея той едва да е тръгнал на ясла и да преживява цялата драма от раздялата с вас, и почти веднага след това напълно да изчезнете за 5 дни – детето наистина ще го преживее тежко. Затова е добре да има повече време за свикване – или да тръгне по-рано на ясла и да има месец и нещо-два месеца практика, или да отложите тръгването след пътуването ви, защото тогава дори да има драми, всеки ден ще сте при детето и ще може по-лесно да го преживее.

  Относно кърменето – по време на отсъствието ви вероятно ще е достатъчно да се цедите сутрин и вечер, за да поддържате млякото и да не се напрягат много гърдите. Това ще ви позволи да си кърмите без някакви проблеми след връщането ви – детето е достатъчно голямо и е наистина малко вероятно да се отбие и да не пожелае да суче, дори да е намаляла кърмата.

  А ако синът ви тръгне по-рано на ясли и има време да се аклиматизира, можете седмица-две преди заминаването ви да цедите, колкото можете, и да оставите известно количество кърма, което да разделят и да му дават всеки ден. Така ще има имунна защита дори във времето, когато няма да сте до него 🙂

  За нощното кърмене обаче, освен да опитвате кротичко и полека с участие на таткото да понамалите нуждата му от вас нощем, за момента не бих ви посъветвала да го спирате. Дори да го направите, вероятно след тръгването на ясла детето ще започне да се буди пак и да иска да суче, за да преработва преживяванията и да си наваксва за това, че не сте заедно през деня – за него това ще е изключително важно и в емоционален, и в здравословен план, така че е по-добре да забавите с няколко месеца идеята за нощното отбиване, докато видите как детето приема яслата и раздялата. След това нещата сами ще се наместят и ще можете да действате и по-решително, ако се налага.

  Както виждате – варианти има. Може да не са най-оптималните, но пък в живота не винаги са възможни идеалните неща, нали така 🙂

 19. Ирина

  Здравейте, Хедра,
  Имам момче на година и почти два месеца. До момента все още си го гледам вкъщи и го кърмя в общи линии на поискване. Tой суче доста пристрастено – поне 2-3 пъти през деня, но особено нощем – не е имало нощ от раждането му, в която да не се е будил минимум 2 пъти. Заспиването му вечер най-често е на гърда, но при нужда може да заспи и гушнат на ръце от баба, дядо, татко… През деня също мисля, че ако не съм наблизо, би могъл да изкара без кърмене (не съм го оставяла за повече от 4-5 часа, но обича да е с други хора, на нови места, с нови занимания и това отвлича вниманието му).
  По принцип, като изключим доста тежките на моменти нощи, бих го кърмила с удоволствие, докато сам се откаже. Проблемът е, че към края на ноември (когато той ще е на 1 г. и 5 месеца) ще пътувам и ще трябва да го оставя за 5 дни при баба му и дядо му. По план той ще е съвсем прясно тръгнал на ясла – от 20-ина дни, а след връщането ми планирам да тръгна на работа. Имам огромното желание да го кърмя 1-2 пъти на денонощие (най-вече вечер, предвид факта, че през деня ще сме разделени, а нощем вероятно не бих издържала с ходенето на работа) максимално дълго. Много се притеснявам и обвинявам отсега за момента на 5-дневната ни раздяла, и най-вече за 5-нощната такава 🙂 Опитвали сме да не го кърмя нощем – татко му го гушка, люлее, но той започва да плаче още по-силно, разсънва се и става по-зле, в крайна сметка отново заспива след продължително кърмене. Притеснявам се също дали е възможно след 5-дневно некърмене да продължа да го кърмя отново, поне веднъж дневно? Колко често трябва да цедя, за да стане това? Тревожи ме и фактът, че ще прекъсна кърменето точно при тръгването му на ясла, когато той ще бъде изложен на най-много вируси, все още без изграден имунитет.
  Моля ви за съвет как да постъпя възможно най-добре за него в дадената ситуация. Усещам, че моментът застрашително приближава…
  Благодаря ви предварително и ви желая всичко най-слънчево 🙂

 20. Хедра

  Здравей, Гала!

  Чудесно е, че толкова време вече се кърмите успешно с твоята дъщеричка 🙂 За Хашимото-то не се притеснявай, не я натоварваш – в крайна сметка, целта на заместителната терапия е да постига нормалните нива на хормоните в организма ти, така че (особено ако си на ниски дози) не би трябвало да има някакво отражение върху нея.

  А има ли начин някой друг да поеме приспиванията за известно време – тати, баба? Доколкото разбирам, точно времето за лягане е проблемът – иначе успяваш да я залисаш и да не си иска? Може да пробваш първо раздалечаване на сукането от заспиването – да я накърмиш с готовност, но без тя да заспива на гърдата и да я дадеш на таткото или на баба да довършат приспиването в креватчето (вече с четене, гушкане, каквото й харесва). Така полека ще вървите в посоката на пропускане на кърменето 🙂