Алкохол и кърмене – таблица според теглото на майката и брой питиета


В таблицата е посочено времето от началото на консумацията на алкохол до изчистването му от кърмата при жени с различно телесно тегло, като се предполага, че метаболизмът на алкохола е постоянен със скорост 15 мг/дл и жената е със среден ръст около 164 см.

1 питие = 360 мл бира с 5 % съдържание на алкохол

                 = 150 мл вино с 11 % съдържание на алкохол

                 = 45 мл питие с 40 % съдържание на алкохол

Източник на информацията – Counseling Guidelines: Breastfeeding and Maternal Alcohol, Tobacco and Other Drug Use, May 2008, Sonoma County

Коментарите са изключени.