Интервю с вашия консултант по кърмене


Знаете ли, че:

  • Титлата „консултант по кърмене“ не е защитена от никоя организация по света и това дава възможност да си я „присвои“ всеки, независимо от знанията и уменията си?
  • Само титлата „консултант по кърмене“ не ви дава никаква представа за това какво обучение е преминал консултантът и с какви знания и умения разполага?
  • Често титлата „консултант“ се използва от медицински персонал, който има чест контакт с родилки, но няма съвременни знания за кърменето и така може да нанесе повече вреда, отколкото полза?

В статията си „Как да изберем консултант по кърмене“ Norma Ritter, IBCLC – консултант по кърмене, сертифициран от международен борд (защитена титла на консултантите със сертифицирани знания и умения, уеднаквени в международен мащаб), предлага следните въпроси като интервю, за да можете да се запознаете с квалификацията на вашия консултант и да прецените дали уменията и личността му отговарят на вашите нужди.

Използвам възможността да отговоря на въпросите, така че да имате представа какво можете да очаквате от мен.

1. Каква е квалификацията ви?

Сертифициран от международен борд консултант по лактация – IBCLC. Това е здравен работник, който специализира тясно в науката и практиката около човешката лактация и притежава клинични умения за справяне в широк набор от проблемни ситуации при кърмене. Като международно сертифициран консултант по лактация притежавам опита и уменията да помагам не само в основните неща и при обичайните проблеми, но и в сериозни, объркани или рискови ситуации, засягащи кърменето, които изискват специфични знания и преценка и при които обичайните мерки са се оказали неуспешни.

2. От колко време практикувате?

Имам дългогодишен опит като доброволен консултант по кърмене към Национална асоциация „Подкрепа за кърмене“, на която съм съосновател и член.

3. Кога за последен път посетихте конференция по кърмене за разширяване на знанията и посрещане на стандартите за продължаващо обучение, необходими за ресертификация?

Макар че трудностите около организиране на конференции в страната ни доста ограничават възможностите, всяка година следя онлайн-конференцията по кърмене Gold, водена от световно известни имена в света на науката за кърмене и предлагаща кредити за продължаващо обучение.

Посещавала съм всички конференции и семинари по кърмене, организирани в страната за последните 2 години, онлайн-конференции и уебинари, тридневен семинар със световно известния канадски педиатър Джак Нюман в Унгария.

4. Какъв опит имате? В болница ли работите, където виждате основно новородени, или имате обща практика, където виждате цялата продължителност на кърменето от новородени до големи кърмачета?

Практиката ми е обща, като работя с майки и бебета в цялата продължителност на кърменето.

5. Кърмила ли сте собствените си деца?

Да. Синът ми е кърмен съвсем кратко- около 40 дни –  заради липсата на информация и подкрепа. Това беше стимул за мен да се справя по-добре със следващото бебе. Дъщеря ми е кърмена почти 4 години до естественото й отбиване.

6. Окуражавате ли майките да се обаждат по всяко време за обща информация и да определите дали притесненията им изискват посещение в кабинет?

Да. Координатите ми за връзка са  на разположение на всеки желаещ. Имате възможност да се обадите по телефона всяка сутрин между 9 и 12 ч, като заедно може да определим дали е нужна консултация на място.

7. Гъвкави ли са приемните ви часове? Определяте ли часовете в съответствие с ритъма на кърмене на бебето?

Задължително. Когато се налага да се види ситуацията на място, държа да проследя едно кърмене от самото начало до края, така че тези консултации винаги се планират спрямо очакваното хранене на бебето. Целта ми е да съм при вас малко по-рано, в случай, че бебето огладнее преди очаквания момент.

8. Окуражавате ли присъствието на партньора или друг помощник по време на консултацията?

Естествено. Важно е всички около майката да са подкрепящи и позитивно настроени и да могат да са й от помощ. Разговорът в присъствието на близките често помага да се разсеят притесненията им. По този начин всички оказват по-ентусиазирана помощ и подкрепа на двойката майка-бебе.

9. Оставяте ли достатъчно време за консултацията, така че всички да се чувстват комфортно и да можете да обърнете внимание на всички притеснения на майката около кърменето и родителството?

Една консултация рядко продължава по-малко от час и половина, най-често е около 2 ч. Обикновено за това време успяваме да говорим за всички неща, които ви вълнуват в дадения момент. Винаги има възможност да се обадите по-късно с други въпроси.

10. Правите ли пълна анамнеза (история на раждането и кърменето от първия ден плюс медицинската история на майката и детето), предлагате ли писмен план и провеждате ли проследяване?

Анамнезата е задължителна, за да може да се видят всички неща, които може да оказват влияние върху ситуацията. Това е причината да задавам множество въпроси, преди да съставим заедно план за действие.

Проследяването също е задължително и се предлага на всяка майка, с която работя, като може да се направи по удобен за вас начин – по телефона, по електронен път или на място при нужда.

Писмен план се предлага по ваше желание, като обикновено окуражавам майките да записват това, на което сме се спрели. Аз лично водя документация за всяка една ситуация, в която подробно се записват обсъдените неща, предложения план за действие, резултатите и промените в плана според промените в ситуацията.

11. Предлагате ли консултации за бременни, където да се представят основите на кърменето и да се затвърди у майката увереност в способността й да изхрани и посреща нуждите на бебето на гърда?

Да. Има възможност както за индивидуални консултации (подходящи за всеки и особено за майки, които са имали предишен негативен опит с кърменето), така и за групови лекции по кърмене.

12. Предлагате ли консултации, на които майки, които ще се връщат на работа или на лекции, може да обсъдят възможностите (за продължаване на кърменето)?

Да. Това най-често са индивидуални консултации за майки и семействата им.

13. Имате ли знанията и уменията да помагате на майки и бебета, които се сблъскват със специфични трудности при кърменето?

Занимавам се с тази работа вече доста години, така че съм имала възможност да работя с цялата гама проблеми при майката и детето, включително редица редки и специфични ситуации. Ако не съм в състояние да ви помогна, обикновено мога да ви насоча към специалисти, които смятат кърменето за важно и се стараят да го съхранят.

14. Придържате ли се към препоръките на Световната здравна организация за отбиване на детето (кърменето да продължава поне през първите 2 години от живота и след това толкова дълго, колкото е желано от майката и детето)?

И в личния си живот, и в практиката си като консултант съм убедена в ползата и красотата на естественото отбиване.

15. Придържате ли се към Кодекса за маркетинг заместителите на майчиното мляко, създаден от Световната здравна организация и УНИЦЕФ?

Стремя се и в практиката, и в личния си живот  и избори да се придържам към изискванията на Кодекса.

Реклама

One response to “Интервю с вашия консултант по кърмене

  1. Елизабет

    Хриси е най-подготвеният относно кърменето човек, с когото съм общувала! До сега не съм успяла да я изненадам с някакъв въпрос.