Мисъл на деня


Един класически цитат:

 „Ода на радостта“, Фридрих Шилер – известна днес като „Химн на Европа“

„Freude trinken alle Wesen an den Brüsten der Natur…“

Преведено от двама поети, на български звучи така:

„Радост да дари, разтваря майката-природа гръд “ (Димитър Стоевски)

„Гръд природата разтваря, радост всичко живо пий“ (Асен Разцветников)

И тъй като при поетиката се губи донякъде първичното звучене на немския текст, ето и моят скромен и буквален опит за превод:

„Радост пие всичко живо на гръдта на Майката“ (-природа)

Advertisements

Коментари са забранени.