Да отгледаш момче – семинар


Първата част на семинара  „Семейство и родителстване”, ще се проведе на 11. Декември 2010 г. от 10 до 17 часа.

ПСИХОСОЦИАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА СЕМЕЙСТВОТО КЪМ ПИСЕЛ

София 1000, ул. Солунска № 23 www.psychotherapy-bg.com

ПСИХОСОЦИАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА СЕМЕЙСТВОТО КЪМ ПИСЕЛ е тренинг институт от камарата на тренинг институтите (TIC) по фамилна терапия към Европейската Асоциация по фамилна терапия (EFTA).

 

СЕМИНАР

ДА ОТГЛЕДАШ МОМЧЕ…

СЪВРЕМЕННИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И  ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ

Семинарът е разделен на три части и има за цел да запознае майките, а и тези които не са майки, с основни моменти от психологическото развитие на момчетата, взаимоотношенията на момчето с бащата и света на мъжете.

СЕМЕЙСТВО И РОДИТЕЛСТВАНЕ

Първата част е насочена към семейния контекст и етапите през които преминава всяко семейство, връзката между представата за мъжете и  очакванията на майката към новият член на семейството, ролята на родителите и помощта на бабите и дядовците.

МАЙКИ И СИНОВЕ

Втората част е насочена към очакванията на майката към новият член на семейството, етапи на психологическо развитие и ролята на майката за емоционалното развитие на момчето и подготовка му за преминаване в света на мъжете, практически насоки.

БАЩИ И СИНОВЕ

Третата част е насочена към взаимоотношенията на момчето с бащата и групата на мъжете, мъжката инициация – значение, исторически факти, съвременни алтернативи, практически насоки.

Първата част на семинара  „Семейство и родителстване”, ще се проведе на 13.11.2010 г. от 10 до 17 часа.

Провеждането на втора и трета част ще бъде в рамките на следващият календарен месец. Така трите части на семинара, ще бъдат проведени в три последователни месеца.

 

Такса участие:

Участието само в една от трите части на семинара е 40 лв.

Участието в две части на семинара е 70 лв.

Участието в трите части на семинара е 90 лв.

Записване: Записването за семинара става, като изпратите писмо на  e-mail на адрес: krasivanov@abv.bg с текст „Участник”,  посочите в коя/кои части на семинара ще участвате, напишете името си и телефон за обратна връзка.

След като заявите участието си на посочения email на адрес, ще получите до два дни, информация за мястото на провеждане на семинара и как можете да заплатите своята такса участие.

Местата са ограничени до 12 участника!

За повече информация: 0885 008 564   Красимир Иванов

Advertisements

3 responses to “Да отгледаш момче – семинар

  1. K.Ivanov

    Да, може да се направи този семинар и в Пловдив. Ако проявявате интерес и имате желание да участвате в организирането му, пишете на адрес: krasivanov@abv.bg.

  2. Elizabeth

    Или през работната седмица?

  3. Божана

    Този семинар звучи много интересно! Възможно ли е да се направи и в Пловдив?