Честито рождество!


„… medieval artists/theologians talked about images of the nursing Christ as representative not only of Christ and Mary, but of God’s grace as well, because divine grace is given freely and abundantly, as a mother gives milk to her babe.“

Dina Hess

Ян ван Ейк, 1436 г

„… средновековните художници и теолози говорят за образите на сучещия Исус като представящи не само Исус и Девата, а и Божията милост, която се дава свободно и изобилно, както майката дава мляко на своето бебе.“

Advertisements

Коментари са забранени.