Мисъл на деня


Какво ли минава наистина пред този странен и неземен новороден взор…

„…and as human infants while suckling will calmly and fixedly gaze away from the breast, as if leading two different lives at the same time; and while yet drawing mortal nourishment, be still spiritually feasting upon some uneartly reminiscence;–even so did the young of these whales seem looking up towards us, but not at us, as if we were but a bit of Gulf-weed in their newborn sight.“

Herman Melville, Moby Dick

 

„… и също както човешкото бебе, сучейки, спокойно и съсредоточено се взира някъде далеч от гърдата, сякаш живее два различни живота по едно и също време; и докато все още получава храната на смъртните, същевременно духът му пирува с някакви неземни спомени; – по същия начин малките на тези китове изглеждах сякаш гледат към нас, но не ни виждат, все едно бяхме парченце водорасло, попаднало пред новородения им взор.“

Хърман Мелвил, Моби Дик (превод мой)

Advertisements

2 responses to “Мисъл на деня

  1. Pingback: Мисъл на деня | Bulgarian Blog

  2. deshtovidi

    Много красиво, благодаря, че сподели!